درباره ما

دکتررضا یادگاری و مهشید سنایی فرد، بنیانگذاران مجموعه کتابهای زندگینامه کارآفرینان بزرگ ایرانی که از سال ۱۳۷۶ در حوزه کارآفرینی فعالیت می نمایند، راهی را درعلم کارآفرینی ایران گشوده اند که روشنگر مسیر کارآفرینان جوان و آینده ساز ایران بزرگ اسلامی خواهد بود ما دوست داریم نقش خود را برای توسعه و پیشرفت هرچه بیشتر ایران پرچم ایران عزیزمان ایفا کنیم.