دوره های آموزشی

دکتر رضا یادگاری دبیر بنیاد سخنرانان حرفه ای ایران و دبیر کمیته کسب و کار یونسکو ، تنها مدرس تنظیم کننده استاندارد دوره های سخنرانی حرفه ای در ایران توسط سازمان فنی و حرفه ای ایران

 

www.yadegari1357.blogfa.com